Welcome to our home in Côte d’Azur.

This unique place combines a French Provencal style with comfort.

Hjemmeside for lejere i Frederiksberg Boligfonds ejendom Rolfshus.
Rolfshus er en af Frederiksberg Boligfonds ældste ejendomme – opført i 1918. Ejendommen er placeret ved Rolfs Plads i det område, der i daglig tale kaldes Svømmehalskvarteret pga. sin nærhed til Frederiksberg Svømmehal. Svømmehalskvarteret har været igennem omfattende byfornyelse i de seneste to årtier, og Rolfshus fik foretaget en mindre istandsættelse i 1992-93. Ejendommen gennemgik i 2010 en omfattende renovering, hvor der blev lavet nyt køkken og bad samt etableret nye store duplex tagboliger.

Bestyrelsen

Der er nedsat 4 faste udvalg, som alle kan ses nedenfor. En beskrivelse af udvalget og opgaver der varetages af udvalget kan ses ved at klikke på udvalgsnavnet:

Niels Johan Juhl-Nielsen

Formand &
Rolfshus repræsentant i Gårdlaugets bestyrelse

Camila Ida Ravnbøl

Bestyrelsesmedlem

Lotte Berrah

Kasserer

Bodil Hjalager

Revisor

HVAD SYNES DU OM GENBRUG I DIN GÅRD?

Kontakts

Phone - France

+45 3095 2926

e-Mail

nielsjohan@gmail.com

Address

Rolfs Plads 10, 2000 Frederiksberg

Niels Johan Juhl-Nielsen.

Fill The Info