Velkommen til Beboerrepræsentationen Rolfshus.

Hjemmeside for lejere i Frederiksberg Boligfonds ejendom Rolfshus.
Rolfshus er en af Frederiksberg Boligfonds ældste ejendomme – opført i 1918. Ejendommen er placeret ved Rolfs Plads i det område, der i daglig tale kaldes Svømmehalskvarteret pga. sin nærhed til Frederiksberg Svømmehal. Svømmehalskvarteret har været igennem omfattende byfornyelse i de seneste to årtier, og Rolfshus fik foretaget en mindre istandsættelse i 1992-93. Ejendommen gennemgik i 2010 en omfattende renovering, hvor der blev lavet nyt køkken og bad samt etableret nye store duplex tagboliger.

Bestyrelsen

Der er nedsat 4 faste udvalg, som alle kan ses nedenfor. En beskrivelse af udvalget og opgaver der varetages af udvalget kan ses ved at klikke på udvalgsnavnet:

Niels Johan Juhl-Nielsen

Formand &
Rolfshus repræsentant i Gårdlaugets bestyrelse

Camila Ida Ravnbøl

Bestyrelsesmedlem

Lotte Berrah

Kasserer

Bodil Hjalager

Revisor

HVAD SYNES DU OM GENBRUG I DIN GÅRD?

BEBOERINFORMATION

EJENDOMSKONTORET

Telefonisk henvendelse: 3886 5891
Mandag til Fredag: 08.00  – 08.30
E-mail: 301fb@deas.dk

Telefonliste til udkald efter kl. 15.00, på hverdage, samt Lørdag og Søndag.

Vand: DANO VVS – 5585 2585
EL: ABC-ELECTRIC – 6019 7000
KLOAK: ST-KLOAK – 4731 2837
GAS: Frederiksberg forsyning 3818 5000

 

Kontakt

Kontakt Os

Phone

+45 3095 2926

Addresse

Rolfs Plads 10, 2000 Frederiksberg, DK