01-02-2021
Der er i dag afsagt dom om, at Frederiksberg Boligfond frifindes i sagen, som hovedparten af lejerne i ”Den Sønderjyske By” på Frederiksberg har anlagt mod Frederiksberg Boligfond med påstand om, at fonden skal overdrage ejendommene, der indgår i ”Den sønderjyske By,” til lejerne for 2.854.577,83 kr.

01-02-2021
Frederiksberg Byret har i dag givet Frederiksberg Boligfond medhold i sagen vedrørende Den Sønderjyske By. Det betyder, at lejerne ikke får medhold i deres påstand om, at de, pga. et skøde fra 1932, burde have fået Den Sønderjyske By tilbudt for 2,9 millioner kroner i forbindelse med et tidligere planlagt salg af ejendommen

22-02-2021
Orientering fra Frederiksberg Boligfond
Kære beboerrepræsentation
Frederiksberg Boligfond og De ti københavnske fonde har siden 1993 sammen været ejere af
PrivatBo amba, som har forestået administrationen af fondenes ejendomme på Frederiksberg
og i København.